Bilgi birikimi paylaşımı

Kalıcılığın sağlanması

Firmaya özel çözümler üretilmesi

Etik standartların korunması

Bilgi gizliliğinin sağlanması

SBA ve Müşterileri için sürekli gelişim

Birebir çalışmalar yapılması