HİZMETLERİMİZ

SBA Consulting – Global markalaşma yolunda güvenilir iş ortağınız

Öncelikli misyonumuz markaların yurtdışı açılımlarında ihtiyaç duyabilecekleri tüm konularda yönetim danışmanlığı hizmeti sunmaktır. Projelerimizi kapsamına göre hem yerel hem uluslararası ekibimizle yönetiyor ve firmaya özel tasarlanmış bir şekilde sunuyoruz.

Uzman kadromuzla hizmet vermekte olduğumuz ülkeler için tıklayınız.

SBA Consulting hizmetleri Strateji Geliştirme ve Yönetim Danışmanlığı, Marka Yönetimi ve Pazarlama ve Sürdürülebilirlik olarak üç ana grupta sunulmaktadır:

 1. Strateji Geliştirme ve Yönetim Danışmanlığı – Turquality® Programına hazırlık, hedef pazar belirleme, kısa-orta vadeli strateji geliştirme, vb.
 2. Marka Yönetimi ve Pazarlama – görsel tasarım hizmetleri, pazar araştırma raporları, marka algısı ve kimliği çalışmaları, vb.
 3. Sürdürülebilirlik – Yönetim Sistemleri ve Stratejileri Belirleme (kaynak verimliliği, su ve karbon yönetimi, iklim riskleri yönetimi), sürdürülebilir finans, toplumsal cinsiyet eşitliği, vb.

Yukarıdaki hizmetleri sunarken hem T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan Turquality® Programı dahilindeki ve diğer teşvikler hem de yabancı finansman kaynakları konusunda firmalara anahtar teslim danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Management-web

Yurtdışı pazarlara açılım konusunda hedef pazar belirleme metodolojisi oluşturma, ihracatı artırıcı aksiyonların tanımlanması ve bu aksiyonların hayata geçirilmesi ile ilgili yol haritasının belirlenmesi, tüm departmanların gelişimi ile ilgili desteğin sağlanması konusunda destek veriyoruz.

SBA Consulting olarak, Werner International ile yaptığımız stratejik ortaklıkla tekstil, moda ve konfeksiyon sektörlerinde üretimin her alanında teknik danışmanlık (fizibilite çalışmaları, verimlilik ve üretkenlik artırıcı çalışmalar, üretim hattı optimizasyonu ve tüm kadrolara teknik eğitim) ve uluslararası alanda satış, pazarlama, dağıtım kanalları, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri gibi konularda yönetim danışmanlığı hizmeti sunmaktayız. Daha fazla bilgi için: Werner International

 • Kısa ve Orta Vadeli Strateji Geliştirme 
 • Şirket veya departman bazlı Stratejik Plan Hazırlama
 • Dijitalleşme
 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Finansal Analiz ve Projeksiyon
Latveria-Logo


Markalaşma ve globalleşme yolunda atılması gereken adımların her birinde yanınızdayız.

Marka Kimlik Çalışması

Marka kimliği çalışmalarında stratejik, estetik ve de ticari bir bakış açısıyla kapsamlı hizmet sunmak amacıyla farklı disiplinlerden gelen ve her biri alanında uzman kadromuzla hizmet veriyoruz. SBA Consulting olarak hem ticari bir bakış açısıyla hem de görsel tasarım anlamında global pazarlarda geçerliliği olan bir marka kimliği çalışması yapıyor olmamız bizi farklılaştıran en güçlü yanlarımızdan biridir. Marka Kimliğinin şirket içerisindeki tüm unsurlara ahenkli bir şekilde aktarılmasıyla ilgili çalışmaları tüm detaylarıyla yürütüyoruz. 

Marka Algısı, İmajı ve Bilinirliliği Çalışmaları

Özellikle yurtdışı pazarlarda B2B marka algısı, marka imajı ve marka bilinirliği çalışmalarını hizmet ağımızın bulunduğu ülkelerde yerel danışmanlarımızla birebir görüşmeler ve/veya anketlerle yürütebilmekteyiz

Görsel Tasarım

Görsel tasarım konusunda İtalya bazlı stratejik ortağımız Latveria ile birlikte hizmet sunmaktayız.

 

Latveria iletişim konularındaki bilgi ve tecrübelerini lüks tüketim, moda ve tasarım dünyasına dijital iletişim kampanyaları, etiket tasarımı, kitaplar, kataloglar, filmler, ürün grafikleri, tekstil tasarımı ve desenleri, POP ve B2B malzemeler, maskotlar, görsel kitaplar, perakende sistemleri, paketleme, fuar stantları, davetler gibi birçok konuya aktararak kullanmaktadır. Bunlara ek olarak defile konsepti hazırlama, fotoğraf ve video çekimi, satış kiti / kataloğu hazırlanması, fuar standı tasarımı ve kurulumu, satış noktası tasarımı ve etkinlikleri, franchise el kitapçığı hazırlanması, gibi birçok alanda Avrupa ve Kuzey Amerika’da hizmet vermekteyiz.

Sports Marketing

Sporun evrenselliği nedeniyle ‘Sports Marketing’ globalleşme yolunda ilerleyen firmalar için en güçlü araçlardan biri olmuştur. Bu nedenle SBA Consulting Türk firmalarını İspanya, İngiltere ve Fransa’nın önde gelen spor kulüpleriyle buluşturmak üzere CA Sports Marketing firmasıyla iş birliği yapmaktadır.

 

Barcelona merkezli CA Sports Marketing yaklaşık 20 yıllık deneyimi olan yönetimiyle spor pazarlaması alanında uzmanlaşmış bir ajanstır. CA ekibi FC Barcelona, Zurich ve Banco Sabadell gibi büyük kulüp ve markaların sponsorluk, pazarlama ve finansal stratejilerinden sorumlu olarak görev almışlardır. CA Sports Marketing firmalara en yüksek değeri katacak şekilde aşağıda belirtilen hizmetleri müşterilere özel olarak tasarlamakta ve sunmaktadır. CA Sports Marketing FC Barcelona, Atlético de Madrid, AS Monaco, Arsenal FC ve La Liga’nın (İspanya Futbol Ligi) dahil olduğu portföyüyle aşağıdaki konularda hizmet vermektedir:

 

 • Takım ve oyuncu sponsorluk görüşmeleri,
 • pazarlama ve tanıtım kampanyaları,
 • PR çalışmaları,
 • VIP gezi organizasyonu vb.
Turquality-web

Turquality® Programı Türk markalarının yurtdışındaki bilinirliliğini artırmak ve katma değeri yüksek ihracat sağlamak amacıyla oluşturulmuş olan devlet destekli bir markalaşma programıdır. Turquality® programının ana misyonu doğrultusunda firmaların sürdürülebilir başarısı için kurumsallaşma önem kazanmaktadır. Kurumsallaşma yolunda firmaların orta ve uzun vadeli stratejilerinin oluşturulması, insan kaynakları yönetimi ve performans artırıcı sistemlerin kurulması (Balanced Scorecard), bu doğrultuda bütçe çalışmaları yapılması, kurumsal hafızanın oluşturulması ve benzeri konularında SBA Consulting olarak hizmet vermekteyiz.

2022 yılı itibariyle yürürlüğe giren e-Turquality (Bilişimin Yıldızı Programı) kapsamında da dijital oyun, yazılım, bilişim hizmetleri, vb. şirketlere de hizmet sunmaktayız.

 • Stratejik Planın hazırlanması, düzenli olarak gözden geçirilip güncellenmesi

 • Başvuru hazırlığı için yönlendirme ve yönetim danışmanlığı

 • Denetim sürecine hazırlık, koçluk ve danışmanlık

Market-Research-web

Hızla değişen piyasalara ayak uydurmak, pazardaki en son trendleri takip edebilmek, farklı ülkelerdeki yeni fırsatları yakalayabilmek için; firmanızın ihtiyacına yönelik sektör odaklı, ülke / bölge odaklı, perakende odaklı ve/veya B2B görüşmeler ile pazar haritası çıkarma ve rakip karnesi hazırlama hizmeti sunuyoruz.

Detaylı bilgi için nur@sbamanagementconsultancy.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Arşiv:

 • Birleşik Krallık Hazır Giyim Perakende Raporu
 • Kanada Hazır Giyim Perakende Raporu
 • Global Tekstil Geri Dönüşümü ve Yeniden Kullanım Raporu
 • Gürcistan Gıda ve Perakende Sektörü Raporu

Durum değerlendirmesi ve iyi uygulamalarla karşılaştırma yaparak sektör dinamikleri ve regulasyonlara uygun strateji belirlemenize destek oluyoruz. Bunu yaparken gerekli Anahtar Performans Göstergeleri birlikte belirliyor ve aksiyon planlarını birlikte tasarlıyoruz. Gerekli olduğu durumlarda kapasite geliştirme ve eğitim programlarıyla firma içerisinde sürdürülebilir bir sistem bırakmak üzere sizlerle birlikte çalışıyoruz.

Hem yerel hem uluslararası iş ortaklarımızla birlikte yürüttüğümüz Sürdürülebilirlik projeleri kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

 • Yönetim Sistemleri ve Stratejileri Belirleme (kaynak verimliliği, su ve karbon yönetimi, iklim riskleri yönetimi)
 • Sürdürülebilirlik Raporu hazırlama, hedef belirleme, anahtar performans göstergelerini tayin etme, raporlama
 • Sürdürülebilir Finans
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği