FUL BAYTOK KURT Kurucu Ortak

Ful Baytok Kurt Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nde 3. yılını tamamladıktan sonra ABD’de Wesleyan College’dan Business Administration diplomasını almış ve iş hayatına Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda Kurumsal Finansman departmanında başlamıştır. 7 sene boyunca çalıştığı TSKB Kurumsal Finansman Departmanında çeşitli büyük sanayi kuruluşlarının halka arzlarında, şirket birleşmelerinde, İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde yeniden yapılandırma projelerinde, özelleştirme ihalelerinde ve Avrupa Yatırım Bankası işbirliğiyle risk sermayesi projelerinde yer almıştır. Bu dönem içerisinde London Business School’da Masters in Finance programını tamamlamıştır. TSKB’yi takiben 7 sene Slovenya ve İngiltere’de yaşayan Ful, bu dönemde Werner International firmasında görev almaya başlamıştır. Burada uluslararası alanda çeşitli pazar araştırmaları, Turquality giriş danışmanlığı, İnsan kaynakları projeleri, firma birleşmeleri, yeniden yapılandırma projeleri ve fizibilite çalışmalarında danışman ve ekip lideri olarak görev almıştır.

Meksika’dan lise diploması olan Ful, Türkçe, İngilizce ve İspanyolca dillerini akıcı olarak konuşmaktadır.