Archive for April, 2017

10 04 2017

Franchise El Kitapçığı

Perakende sektöründe franchise el kitapçığının firma stratejisi içinde vazgeçilmez bir yeri bulunmaktadır. Bu önemli araç sayesinde firmalar bir yandan globalleşen dünyada farklı ülke normlarına ayak uydururken bir yandan da marka imajları ve sürdürülebilir kalitelerini müşteriye tutarlı bir şekilde yansıtabilmektedirler.